Du er her

2018 Lokalforeningernes rådighedsbeløb

Lokalforeningerne

Bestyrelsen anbefaler, at lokalforeningernes kontingentandel fastsættes efter samme model i 2019 som i forudgående år

Lokalforeningerne står for medlemshvervning og medlemsaktiviteter i lokalområdet. Lokalforeningerne stiller deres regnskab til rådighed for Generalforsamlingen. Er der ingen aktiviteter bortfalder kontingentandelen.